Адаптація дітей до школи

 

АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ

 

1. Поступове вироблення у дитини звички дотримуватися певного режиму дня.

2. Формування навичок самообслуговування (вміння самостійно готувати і прибрати робоче місце, складати навчальне приладдя).

3. Розвиток навчальних навичок, навичок спілкування.

4. Організація позитивного емоційного спілкування дитини з учителем, вихователем.

5. Забезпечення міжособистісного спілку­вання дітей як однієї з найефективніших умов успішної адаптації до навчання у школі.

6. Забезпечення змістовної діяльності пер­шокласників з урахуванням індивідуальних інте­ресів кожної дитини.

7. Психолого-педагогічна просвіта серед батьків з питань полегшення адаптації до шко­ли (індивідуальні бесіди, консультації).

8. Проведення спеціальних ігор, спрямова­них на розширення кола спілкування, вироблен­ня впевненості, зняття тривожності та стресів.