Консультативний пункт

Консультативний пункт на базі дошкільного навчального закладу № 292 для дітей неохоплених дошкільною освітою працює з 01.09.2014 по 31.05.2015 р.

Консультація на тему

"Пошуково-дослідницька діяльність з дітьми вдома" (лютий 2015)

Оскільки пошуково-дослідницька діяльність є потужним засобом інтелектуального розвитку дітей та формування у них основ цілісного світогляду.Дошкільники охоче беруть участь у пошуково-дослідницькій діяльності.Прагнення до нових вражень, допитливість, постійне бажання експерементувати, самостійно шукати істину поширюється на всі сфери життедіяльності дитини.Особливе значення для розвитку особистості дошкільника має усвідомлення взаємозвязку між природою і людиною та різноманітних звязків у  природі.Оволодіння засобами практичної взаємодії з довкіллям забезпечує становлення світогляду дитини, її особистісне зростання.