Университет ШАГ

Методична робота

Програми, за якими здійснюється навчально-виховний процес у дошкільному закладі:

 

Українське дошкілля
Дитина в дошкільні роки

 

Виховна робота

      Головна мета дошкільної освіти в ДНЗ № 292 - виховати зрілу особистість, в якої сформований дитячий світогляд, прагнення домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційна сприйнятливість та вольові риси характеру. Працюючи за новою Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Дитина", педагоги оволоділи мистецтвом і наукою співбуття з дітьми, проживання разом з ними досягнень та поразок, відкриттів та неоднозначностей життя. Педагоги виховують дітей не лише в організованих формах роботи, а й в реальному житті.
   Широко використовують казки, оповідання, розповіді про навколишній світ, сучасну людину (її зовнішність, внутрішнє життя, емоційні стани, почуття, думки, статеві відмінності, мрії). Спостерігають разом з дітьми за різними сферами і проявами людського життя, щиро і просто розмовляють з малюками про складні речі - совість, правду, красу, віру, надію, любов. Оскільки сучасні діти здебільшого добре проінформовані, вони стають активними співучасниками таких розмов, спостережень, цікавих занять та ігор. Їх обмежений життєвий досвід допомагає вихователям організовувати діяльність таким чином, щоб кожний дошкільник долучався до спільного процесу "освоєння" життя в усіх його вимірах, додав своє власне спостереження, враження, дитяче переконання.

 

Форми роботи з педагогами

 

Педагогічна рада, методична рада, творча група, рада ДНЗ спрямувала зусилля на вирішення наступних питань:

 • розширення та удосконалення організації фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • удосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі;
 • урахування вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини під час підготовки організованої діяльності;
 • дотримання системності та послідовності у роботі з дитячим колективом та в індивідуальній роботі з кожною дитиною;
 • продовження пошуків нових форм роботи з батьками;
 • удосконалення та систематизація особистих навчально-методичних комплексів та ефективне їх використання у роботі;
 • підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів, їх самоосвіта.

Схема методичної роботи з педагогічними працівниками ДНЗ:

 • Рада закладу
 • Педагогічна рада

Форми організації методичної роботи з педагогічними працівниками:

Колективні форми:

 • Методичні об'єднання
 • Проблемні, практичні семінари
 • Методичні наради
 • Дискусії
 • Консультації
 • Педагогічні виставки
 • Педагогічні ради
 • Оперативно-методичні наради
 • Школа передового педагогічного досвіду
 • Школа молодого вихователя
 • Творчі, динамічні, ініціативні групи
 • Ярмарок фахових сподівань
 • Педагогічні читання
 • Круглі столи, «педагогічні посиденьки»
 • Методичні виставки, панорама методичних новинок
 • Тижні педагогічної майстерності

Індивідуальні форми:

 • Творчий звіт вихователя
 • Співбесіда з вихователями
 • Самоосвіта вихователя
 • Звіт про курсову перепідготовку
 • Взаємовідвідування занять та режимних моментів
 • Робота з молодими кадрами (наставництво)
 • Відкриті заходи
 • Доповідь, виступ

Конкурси:

 • «Вихователь року»
 •  Обласна виставка-ярмарок педагогічних ідей та технологій