Організація харчування дітей

Харчування дітей у закладі здійснюється згідно нормативно-правових документів з питань організації харчування дітей:

 

1. Закон України “Про дитяче харчування”

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”

3. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 № 258 "Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

6. Лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

7. Лист Міністерства освіти і науки Українивід 18.12.2008 № 1/9-795 “Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь”

8. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №202/165 від 26.02.2013)

 

Наші кухарі:

 

        Шеф-кухар: Сахно Любов Володимирівна (кухар 5-го розряду)

 

        Кухарі: Швайка Юлія Станіславівна (кухар 4-го розряду)

                      Таткало Валентина Іванівна (кухар 4-го розряду)

 

        Комірник: Бражник Валентина Василівна

 

 

 

 

Шановні батьки!

Відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" (зі змінами від 28.12.2014 частини 5 ст.35) викладено у такій редакції:
батьки  або  особи,  які  їх  замінюють, вносять плату за
харчування   дітей   у   державному  та  комунальному  дошкільному
навчальному  закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків
(у  міській  місцевості)  та  не  менше  40 відсотків (у сільській
місцевості) від вартості харчування на день. 

У дошкільному навчальному закладі

грошові норми харчування вихованців

у групах з 9ти-10ти, 5ти-12ти годинним перебуванням

складають 13-00 грн. з розрахунку:

5,20 грн. – бюджетні кошти

7,80 грн. – батьківська плата.

 

 

 

З інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах можна ознайомитись тут

 

Пільги на харчування 

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 667 від 21.11.2002 р. пільгами на харчування користуються наступні категорії дітей:

 

Діти з малозабезпечених сімей;

Діти-сироти (опікуни);

Діти з багатодітних сімей;

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.{ Частина п'ята статті 35 в редакції Закону N 76-VIII ( 76-19) від 28.12.2014 }.

Діти з малозабезпечених сімей (харчування безкоштовне)

Довідка з Управління праці та соціального захисту населення (оригінал) - 1 шт. (поновлюється 1 раз у півроку)

Ксерокопія свідоцтва про народження дитини - 1 шт.

Довідка форма № 3 - 1 шт. 

 

Діти-сироти (опікуни) (харчування безкоштовне)

Ксерокопія свідоцтва про народження дитини - 1 шт.

Ксерокопія рішення суду про опікунство - 1 шт. 

 

Діти з багатодітних сімей (троє і більше дітей віком до 18 років) (оплата за харчування 50 %)

Ксерокопія свідоцтв про народження всіх дітей - по 1 шт.

Ксерокопія посвідчення багатодітної сім'ї - 1 шт.

Довідка форма № 3 - 1 шт. 

 

Для одиноких матерів пільги Законом не передбачені. 

Документи подаються при зарахуванні дитини в дитячий садок або на момент

встановлення пільг.

 

 

 

Для дитячого організму, що розвивається, надзвичайно важ­ливим є раціональне та збалансоване харчування, яке залежить від віку, статі, характеру діяльності, фізичного навантаження.

Воно не лише забезпечує життєдіяльність і розвиток усіх клі­тин, тканин, органів, а й підвищує захисні функції організму, його життєвий тонус та працездатність. Саме тому поряд із раціональ­ним розпорядком дня і оптимальним руховим режимом правильне харчування треба віднести до важливих чинників здоров'я люди­ни.

Основу життєдіяльності дитячого організму складає неперерв­ний обмін речовин із середовищем. При цьому треба враховувати те, що у молодому організмі обмін речовин відбувається інтенсив­ніше. Це пояснюється вищою рухливістю та більшою втратою те­пла тілом порівняно із дорослим, що зумовлює підвищену потребу організму в харчових сполуках. Повне задоволення енергетичних потреб дитячого організму забезпечується збалансованим харчу­ванням, при якому калорійність їжі повністю відповідає витратам енергії. Якщо калорійність їжі перевищує ці витрати, то в організмі посилюється накопичення поживних речовин і, перш за все, жиру, що призводить до надмірної ваги. Поряд з цим характерною осо­бливістю органів травлення дітей дошкільного віку є знижена фер­ментна активність, підвищене вбирання стінок кишківника. На­віть незначні відхилення у харчуванні дітей сприяють виникненню функціональних розладів, нерідко болісного стану органів травлен­ня, що негативно впливає на обмін речовин. Норми фізіологічної потреби дітей в енергії харчових сполучень становлять: для дітей 4—6 років — 1,970ккал, 6-7 років — 2,300ккал.

Основу їжі складають біологічні речовини: білки, жири, вугле­води. Для дітей старшого дошкільного віку характерне таке спів­відношення: 1:1:4.

Білки відіграють особливу роль в обміні речовин. Вони є голов­ним "будівельним" матеріалом клітин та входять до складу багатьох гормонів. Білкова недостатність призводить до затримки росту, ви­снаження м'язової системи, малокрів'я, авітамінозу. Найвища біо­логічна цінність білків у м'ясі, рибі, яйцях, молоці. Добова потреба у білках на 1 кг маси складає 2,5—3г. При збільшенні фізичних навантажень фізіологічна потреба в білках зростає.

Жири — важливий складник клітинних структур організму. Вони беруть участь у важливих процесах життєдіяльності, регулюють ріст і розвиток, забезпечують нормальний стан імунітету, з ними потрапляють в організм вітаміни А, Д Е, К. Жирові відкладення виконують також захисну, теплозбережувальну роль та фіксують положення деяких внутрішніх органів. Окрім того, жири — це ба­гатий постачальник енергії: розщеплення 1г жиру дає 9,3ккал. У харчуванні дітей важливими є жири рослинного і тваринного по­ходження, молочні та яєчні.

Вуглеводи — основний постачальник енергії в організмі, які є пластичним матеріалом побудови клітини, сприяють ефективно­му використанню білків, жирів та беруть участь в обміні речовин. Основними постачальниками вуглеводів є продукти рослинного походження: хліб, крупи, макаронні вироби, картопля.

Вітаміни — невід'ємна частина дитячого раціону харчування, без якої неможливе нормальне функціонування організму. Вони входять до складу багатьох ферментів, впливають на ріст, розвиток, оновлення клітин, тканин організму. Вітаміни містяться майже у всіх продуктах харчування, але найбільше їх знаходиться в овочах і фруктах. Якщо в їжі не вистачає вітамінів, то настає занепад сил, погіршується апетит, пригнічується настрій, знижується опірність організму до інфекційних хвороб.

Для організації харчування дітей важливо не лише задоволь­няти енергетичні потреби дитячого організму, а й враховувати ви­моги до харчового раціону всіх зазначених вище компонентів щодо необхідного співвідношення і обсягу. Треба складати раціональний режим харчування так, щоб він відповідав добовим ритмам відпо­чинку і праці.