Педагогічний колектив

Наш педагогічний колектив – це колектив однодумців, творчих, талановитих людей, справжніх професіоналів. Кожний педагог – неординарна особистість, яка володіє навчальними психологічними технологіями виявлення і розвитку вікових та природних здібностей дитини. Усіх об’єднує найголовніше – любов до дітей та повсякденна турбота про всебічний розумовий і фізичний розвиток дошкільників. У своїй роботі ми керуємося народною мудрістю: "Дитятко - що тісто: як замісив, так і виросло".

В дошкільному закладі працює:

1 завідувач
1 вихователь-методист
1 практичний психолог
2 музичних керівника
14 вихователів

 

Діяльність педагогічного колективу спрямована на виконання таких завдань:

 
 • постійне підвищення рівня педагогічної інноваційної компетентності;
 • використання новітніх технологій навчання і виховання, перехід від репродуктивного виду навчання до продуктивного;
 • запровадження особистісно орієнтованої моделі навчання і виховання на основі диференціації та індивідуалізації;
 • створення належних умов для повноцінного розвитку та реалізації дитиною свого природного потенціалу (фізичного, психологічного, соціального);
 • впровадження в навчально-виховний процес науково обґрунтованих освітніх технологій, спрямованих на формування, збереження та зміцнення здоров’я дошкільників;
 • формування творчої особистості з урахуванням її можливостей, потреб та перспектив розвитку;
 • формування шкільної зрілості дошкільника;
 • формування пізнавальних здібностей дитини, розвиток особистості в цілому;
 • створення розвивального середовища для організації різноманітних видів діяльності дошкільників;
 • формування основ життєвої компетентності дитини: уміння жити у злагоді з довкіллям та із самим собою, усвідомлювати своє місце серед інших, адекватно реагувати на події, оптимістично ставитися до життя, орієнтуватися в людських стосунках;
 • формування у дитини позитивного образу «Я», здатності до оцінки, самооцінки та самореалізації;
 • розвиток базових якостей особистості: самостійності, працелюбності, людяності, доброти, ввічливості, чесності, сміливості.