Университет ШАГ

Навчальний процес

                                     Шановні батьки і гості!                            

  Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

 

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

 

У дошкільному закладі визначені українська та російська мови навчання і виховання дітей.

 

Навчально-виховний процес у закладі здійснюється відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, програми виховання і навчання дітей дошкільного віку "Дитина".

 

Щоденна кількість і послідовність занять у групах визначається розкладом занять, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних, педагогічних вимог та специфіки групи і затверджується завідувачем дошкільного закладу. Зміна розкладу занять без дозволу адміністрації не допускається.

 

  Дошкільний навчальний заклад спрямовує свою роботу по збереженню і зміцненню фізичного та психичного здоров‛я дітей, підвищує фізичну та розумову працездатність через виховання дбайливого ставлення до власного здоров‛я.

 

 Основні завдання на 2014/2015 навчальний рік.
 
Колектив дошкільного навчального закладу № 292 визначає на 2014/2015 навчальний рік такі завдання:
 
  • Підвищувати ефективність цілісного адаптованого освітнього процесу через впровадження інноваційної діяльності;
 
  • Розвивати здоров’язберігаючу компетентність дітей через забезпечення доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя;
 
  • Формувати у дітей моральні уявлення про права дитини, гуманістичне ставлення до навколишнього світу засобами художньої літератури.