Поради батькам першокласників

 

ПОРАДИ БАТЬКАМ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

 

1. Вранці будіть дитину спокій­но, з усмішкою та лагідним словом. Не згадуйте вчорашні прорахунки, особливо мізерні, не вживайте об­разливих слів.

2. Не підганяйте дитину, бо роз­рахувати час — це ваш обов'язок.

3. Не відправляйте дитину до школи без сніданку: у школі вона багато працює та витрачає сили.

4. Збираючи дитину до школи, побажайте їй успіхів, скажіть кілька лагідних слів, без зауважень: «Ди­вись, поводься гарно», «Щоб не було поганих оцінок!».

5. Забудьте вислів: «Яку оцінку ти сьогодні отримав?». Зустрічайте дитину спокійно, не сипте на неї тисячу запи­тань, дайте їй розслабитися (згадайте, як вам важко після робочого дня). Коли дитина збуд­жена і хоче з вами чимось поділитися, вислу­хайте її.

6. Якщо дитина замкнулась, щось її турбує, не наполягайте на поясненні її стану, нехай за­спокоїться, тоді вона все сама розповість.

7. Зауваження вчителя вислухайте не в присут­ності дитини. Вислухавши, не поспішайте влаш­товувати сварку. Говоріть з дитиною спокійно.

8. Після школи дитина не повинна одразу сідати за виконання завдань, а 2—3 години має відпочити. Найкращий час для виконання до­машніх завдань з 15 до 17 години.

9. Не можна виконувати завдання без перер­ви. Через кожні 15—20 хв занять треба відпочивати 10-15 хв.

10. Під час виконання завдань не стійте над дитиною, давайте їй можливість самостійно пра­цювати. А якщо вже потрібна допомога — без крику, спокійно, з похвалою та підтримкою, вживаючи слова: «не хвилюйся», «ти все вмієш», «спробуймо поміркувати разом», «згадай, як пояснював вчитель».

11. У спілкуванні з дитиною не вживайте умовностей: «Якщо ти добре вчитимешся, то...». Часом ставлять заважкі умови, і тоді ви можете опинитися у складній ситуації.

12. Протягом дня знайдіть (спробуйте знай­ти) півгодини для спілкування з дитиною. В цей час головними мають бути справи дитини, її біль, радощі.

 

13. У сім'ї має бути єдина тактика спілкуван­ня всіх дорослих з дитиною. Всі питання щодо виховання дитини вирішуйте без неї.

14. Завжди будьте уважними до стану здоро­в'я дитини, коли її щось турбує. Найчастіше — це об'єктивні показники втоми чи переванта­ження.

15. Пам'ятайте, що навіть діти 7—8 років люблять казки, особливо перед сном, або пісню, лагідні слова. Не лінуйтесь зробити це для них. Це їх заспокоїть, зніме денне напруження, до­поможе спокійно заснути й відпочити. Не нага­дуйте перед сном про неприємні речі. Завтра новий робочий день, і дитина повинна бути го­товою до нього. Ваша доброзичливість допомо­же їй у цьому.